ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพัชรพร เพ็ชรชนะบ้านเข็กใหญ่ลาออกจากราชการ 
2นางสาวชลิตา วิกุลชัยกิจบ้านนาจานลาออกจากราชการ 
3นางสาวกนกพร ดอนไพรบ้านหลังเขาโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
4นางสาวแพรวมิรินทร์ วันชัยบ้านหนองหินโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
5นางสาวณัฐรชาพักตร์ เลขะผลธนโชติบ้านป่าซ่านโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1
6นางสาวสาญัณ ประจงจีบบ้านลาดคื้อโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป.สุโขทัย เขต 1
7นางสาวณธรา ทาริยะวงศ์บ้านนาแฝกสาธิต(สพป.กพ.1 กับ ม.รภ.กำแพง) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
8นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรบ้านโคกใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม สพป.พิจิตร เขต 1
9นายวีระยุทธ บัวชุมบ้านแก่งหว้าแก่งไฮโรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป.พิจิตร เขต 1
10นายสุขเกษม ใจยวนบ้านแก่งคันนาโรงเรียนบ้านซำตะเคียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
11นางสาวปวีณา เมฆทับภูขัดรวมไทยพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป.พิษณุโลก เขต 2
12นางสาวปิยะมาศ กาศมณีบ้านป่าแดงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2
13นางวาสนา โนสีบ้านร่มเกล้าโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3
14นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ศึกษากุลบุตรโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม.พิษณุโลก -อุตรดิตถ์
15นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศห้วยปลาไหลโรงเรียนนิคมบางระกำ 6 สพป.พิษณุโลก เขต 1
16นางสาวสวิตต์ โสตถิถาวรบ้านหนองน้ำสร้างโรงเรียนวัดคุยม่วง สพป.พิษณุโลก เขต 1
17นายวาทิศ ผาปานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
18นางสาววีนัส เป็นสุขบ้านท่าสะแกโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม.พิษณุโลก - อุตรดิตถ์